Короткий опис будови скелетних м'язів людини

На цій сторінці викладена основна інформацію про будову скелетних м'язів тіла людини і їх будову.

У людини є три види м'язової тканини:

  1.  Поперечносмугаста (посмугована)
  2.  Серцева
  3.  Гладенька (непосмугована)

Будова поперечносмугастої тканини

Короткий опис будови скелетних м'язів людини


З цих трьох видів м'язової тканини для бодібілдингу найбільший інтерес представляє поперечносмугаста м'язова тканина, оскільки саме вона входить до складу скелетних м'язів і складає їх основу.

Якщо говорити про загальну кількість м'язів, то можна сказати, що в тілі людини налічується близько 600 м'язів. Більшість з них парні і розташовані симетрично по обидва боки тіла.

Загальна маса м'язів становить:

  • У чоловіків - 42% ваги тіла
  • У жінок - 35%
  • У спортсменів - 45-52%


Більше 50% ваги всіх м'язів розташоване на нижніх кінцівках, 15 % на верхніх кінцівках, 35 % в області тулуба і голови.

Під впливом систематичних тренувань відбуваються структурні перебудови м'язів, збільшення їх ваги та об'єму. Цей процес одержав назву функціональної гіпертрофіі.

Основною структурною одиницею м'яза є м'язове волокно. Окреме м'язове волокно має довжину від 0,1 до 2-3 см (в кравецькому м'язі до 12 см) і товщину від 0,01 до 0,2 мм.

М'язове волокно оточене оболонкою - сарколемою, на поверхні якої розташовуються закінчення рухових нервів. До одного м'язового волокна може підходити кілька нервових закінчень.


Нервові закінчення, що знаходяться в м'язах, називаються рецепторами і ефекторами.

Рецептори сприймають ступінь скорочення і розтягування м'язів, швидкість і силу руху. Від рецепторів інформація надходить у центральну нервову систему, сигналізуючи про стан м'язів.

За ефекторами імпульси з центральної нервової системи надходять до м'язів, викликаючи їх збудження. Сила скорочення м'язів змінюється в залежності від частоти нервових імпульсів. Чим більше частота нервових імпульсів, тим більше інтенсивність скорочення.


Сарколема (оболонка, що оточує м'язове волокно) відгороджує внутрішній вміст м'язового волокна від омиваючої його міжклітинної рідини. Весь внутрішній простір м'язового волокна зайнято саркоплазмою, що представляє собою колоїдну білкову структуру, у яку вкраплені грудочки глікогену, жирові краплі і деякі інші включення.

У саркоплазмі є різні субклітинні частки: ядра, мітохондрії, міофібрили, рибосоми та ін. Їх функція полягає в регуляції обміну речовин в м'язовому волокні шляхом впливу на синтез специфічних м'язових білків.


Міофібрили - це довгі спеціалізовані органели м'язової клітини, що здійснюють функцію скорочення. Усередині кожного волокна їх перебуває понад 2000. У нетренованих м'язах міофібрили розташовуються розсіяно, а в тренованих - вони згруповані в пучки Конгейма.

Процес угруповання міофібрил в пучки називається внутрішньом'язовою координацією. Завдяки цьому процесу на початкових етапах тренування відбувається збільшення сили м'язів без істотного збільшення м'язового поперечника.


Мітохондрії, що розташовуються між міофібрилами, являють собою частинки, що мають двошарові мембрани. У мембранах мітохондрій розташовуються ферменти біологічного окислення. Мітохондрії є енергетичними центрами, у них виробляється 80-90% всієї необхідної м'язам енергії (у вигляді аденозинтрифосфорної кислоти або, скорочено, - АТФ).


Усередині саркоплазми знаходиться система поздовжніх і поперечних трубочок, мембран, бульбашок, що носить назву саркоплазматичної мережі або саркоплазматичний ретикулум, який ділить саркоплазму на окремі відсіки, де відбуваються різні біохімічні процеси.

Бульбашки і трубочки саркоплазматичного ретикулума обплітають кожну міофібрилу. Через трубочки, пов'язані із зовнішньою клітинною мембраною (Т - система), можливий прямий обмін речовинами між клітинними органелами і міжклітинною рідиною. Трубочки можуть служити і для розповсюдження хвилі збудження від зовнішньої мембрани до внутрішніх зон.


Якщо розглянути хімічний склад м'язових волокон, то можна помітити, що в м'язовій тканині міститься від 70 до 80% води. Функції води в клітині різноманітні:

  •  Вода служить розчинником для багатьох речовин
  •  У складі колоїдних частинок вода входить в клітинні структури
  •  Вода є неодмінним учасником багатьох хімічних реакцій

З сухого залишку 80-85% припадає на частку білків. Близько 40% всіх м'язових білків знаходиться в міофібрилах, близько 30% - у саркоплазмі, близько 14% - в мітохондріях, близько 15% - у сарколемі, інші в ядрах та інших клітинних органелах.

Коментарі